De Johanneskerkgemeente te Amersfoort zoekt een jongerenwerker

photography of five people near outdoor during daytime

De Johanneskerkgemeente te Amersfoort (samenwerking van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten) is op zoek naar een jongerenwerker voor 4 uur per week, om onze jongeren te begeleiden bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling, ze hun plek te laten vinden in de gemeente en zo mogelijk nieuwe jongeren aan te trekken.

Taken jongerenwerker
 • Begeleiden en enthousiasmeren van de huidige groep tieners (12-18 jaar), op dit moment ongeveer zes. Zij komen maandelijks op een vrijdagavond bij elkaar, behalve in de zomer.
 • Organiseren (met anderen) van activiteiten als excursies, een gemeenteactiviteit of een weekend.
 • Samenwerken met andere kerkelijke gemeentes in Amersfoort.
 • Zorgen voor communicatie rond de activiteiten naar de eigen gemeente.
Wij zijn op zoek naar iemand die
 • Een relevante opleiding heeft op HBO-niveau of hoger.
 • Affiniteit heeft met vrijzinnig geloven.
 • Een band met de jongeren kan opbouwen.
 • Initiatiefrijk en enthousiasmerend is.
Wij bieden
 • Een levendige, actieve gemeente die jongerenwerk belangrijk vindt.
 • Betaling volgens de PKN cao schaal 8.
 • In eerste instantie een jaarcontract; dit kan worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Voor informatie kunt u bellen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie Laura van Rossum du Chattel, 06 1587 5667 of secretaris@johanneskerk.nl . Reacties graag uiterlijk 30 oktober bij secretaris@johanneskerk.nl