assorted books in shallow focus photography

Open colleges

Het Doopsgezind Seminarium organiseert jaarlijks een aantal Open Colleges aan de VU in Amsterdam, meestal in de maand april. Deze colleges sluiten aan bij actuele thema’s die passen bij de doopsgezinde theologie en/of belevingswereld.

Zo werd er in 2015 een zestal Open Colleges gegeven rondom de rol van religie bij conflicten, trauma en verzoening, binnen een multireligieuze context, in 2016 over politieke en sociale crises geanalyseerd vanuit het perspectief van spirituele transformatie en in 2017 rondom thematiek aansluitend bij het conflict in Israel en Palestina.

De Open Colleges staan, zoals de naam al zegt, open voor alle belangstellenden. Aankondiging van de colleges vindt plaats via onder meer deze site bij nieuws en agenda.