assorted books in shallow focus photography

Bachelor

Bachelor 3 jaar (voltijd) / 6 jaar (deeltijd)
Als je predikant, geestelijk verzorger of voorganger wilt worden, ga je theologie studeren. Maar theologie is meer. Theologie houdt zich ook bezig met beleid en organisatie, onderwijs en onderzoek. Tijdens de opleiding doe je dus veel meer dan de Bijbel interpreteren. Want wil je als theoloog een wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappij, dan moet je er middenin staan. Binnen de opleiding Theologie van de Vrij Universiteit Amsterdam is een programma ontwikkeld waarin specifieke modules worden gegeven op het gebied van doopsgezinde (kerk-)geschiedenis, vredestheologie en ethiek en hermeneutiek van de bijbelse literatuur. Deze opleiding wordt aangeboden door de Vrije Universiteit.