assorted books in shallow focus photography

Nascholing en studieverlof

Afgestudeerde predikanten blijven ook na hun studie werken aan professionele ontwikkeling en (vak)inhoudelijke verdieping. De commissie Nascholing / Studieverlof houdt zich bezig met de doelstelling en aard van de permanente educatie van de predikanten en pastoraal werkenden en adviseert en begeleidt hierin.

De predikant kan in samenspraak met de gemeente waar hij of zij werkzaam is, kiezen voor nascholing (jaarlijks 20 dagdelen, en 1 x per 5 jaar 30 dagdelen extra) of voor studieverlof (1 x per 5 jaar 130 dagdelen). Kijk voor meer informatie onder Nascholing en Studieverlof.

Daarnaast biedt het doopsgezind seminarium een cursusaanbod in het kader van de Permanente Educatie

“Het nut van deze nascholing is zeer groot: beginnende predikanten, en ook al langer werkende predikanten spiegelen zich aan elkaar en reflecteren op eigen functioneren. In de minder productieve uurtjes maken we nader kennis met elkaar als collega’s en delen frustraties en pijn, plezier en zorgen. Onze dank aan het Seminarie voor dergelijke dagen is dan ook groot, en we hopen dat alle (beginnende) predikanten deze kans krijgen.” – deelnemer nascholing 2013

Leden commissie Nascholing & Studieverlof
Ds. Alex Noord, predikant DG Haarlem en rector Doopsgezind Seminarium, voorzitter
Drs. Sonja van der Meulen, predikante DG Leiden
Ds. Henriëtte van Dunné, predikante DG Rotterdam
Ds. Christianne Karrer, docent Bijbelse Theologie
Drs. H. Dekkers-de Kok ( gemeentelid DG Dordrecht & voorzitter) en secretaris van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk en secretaris Doopsgezinde Zending.
Dr. Jelle Krol, gemeentelid DG Leeuwarden