Iris Speckmann wordt functionaris vrede & duurzaamheid

Iris Speckmann wordt functionaris vrede & duurzaamheid

Vanaf 1 juli zal dr. Iris Speckmann de functie van functionaris vrede en duurzaamheid bij de ADS op zich nemen. In die rol zal ze de belangrijke doopsgezinde thema’s vrede en duurzaamheid uitdiepen en vertalen richting de gemeenten. Niet alleen zal ze over deze thema’s op verschillende manieren communiceren naar de doopsgezinden toe, maar ook het doopsgezinde gedachtegoed hierover naar buiten brengen.

Iris Speckmann studeerde in 2005 af als proponent aan het doopsgezind seminarium en was daarna als predikant werkzaam in de doopsgezinde gemeente Almere. Ze vertegenwoordigde de ADS in de Wereldraad van Kerken (WCC) en de Europese Raad van Kerken (CEC) van 2013 t/m 2023. In 2021 promoveerde ze aan de VU, op een onderzoek naar de theologische betekenis van gemeenschapsmaaltijden, o.a. het doopsgezinde Avondmaal. Momenteel is zij werkzaam als geestelijk verzorger in ouderenzorgcentrum Mennistenerf in Zaandam.