woman sitting beside table using laptop

Nascholing en studieverlof

Het doel van de regeling Nascholing en studieverlof is stimuleren dat predikanten binnen de broederschap hun verloftijd ruim tevoren goed kunnen plannen en inhoudelijk vorm kunnen geven. En dat op een wijze die ten dienste komt aan hun eigen functioneren als predikant binnen de lokale gemeente, en binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap als geheel. De predikant kan in samenspraak met de gemeente waar hij of zij werkzaam is, kiezen voor nascholing (jaarlijks 20 dagdelen, en 1 x per 5 jaar 30 dagdelen extra) of voor studieverlof (1 x per 5 jaar 130 dagdelen).

Documentatie
– Informatiegids nascholing en studieverlof 2021/2022 | klik hier
– Format voorstel na- / bijscholing of studieverlof | klik hier
– Formulier verslag nascholing / studieverlof | klik hier