Geloofsleven

Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk
Het doel van de GDB is het persoonlijk godsdienstig leven en het gemeenteleven in de doopsgezinde gemeenten in Nederland te versterken.
www.doopsgezind-bezinning.nl | gdb@doopsgezind.nl

Doopsgezinde Zending
De Doopsgezinde Zending werkt wereldwijd in gelijkwaardigheid samen in het zoeken naar de inspirerende betekenis van de Bijbelverhalen voor het hier en nu.
www.doopsgezindezending.nl | info@doopsgezindezending.nl

Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen
De Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (LFDZ) is per 1 juli 2017 opgeheven. De plaatselijke zusterkringen en regionale federaties gaan door met hun activiteiten, daarnaast is er een digitale zusterkring: Jobeel.

Friese Federatie van Doopsgezinde Zusters
Secretariaat: Engelenstraat 14 | 8442 HG Heerenveen | 0513-625814

Landelijke Federatie van Doopsgezinde Broederkringen
Secretariaat: Bremerwei 22 | 9248 SH Siegerswoude | 0516-541508

Commissie Doopsgezinden en Jodendom
Deze ADS-commissie heeft als doel de bestudering van Oude Testament en Jodendom binnen de Broederschap te stimuleren. Zij doet dat o.a. door het verzorgen van studiemateriaal voor bijbelgroepen, in een serie bundels getiteld Weg van de Tora (klik hier voor meer informatie en een proefboekje).

Voor een nadere beschrijving van het werk van deze commissie: klik hier (PDF-download) of ga naar: www.doopsgezinden-jodendom.nl