Nieuws

110 artikelen
Gebed voor Iran

Gebed voor Iran

Vader in de hemel, Moeder van de schepping, Met gebroken hart bidden wij voor de mensen van Iran. Het lijden en…

Comforters voor Oekraïne maken

Comforters voor Oekraïne maken

Doopsgezinden maken comforters voor warmte voor Oekraïners

MERK in 2026 in Nederland

MERK in 2026 in Nederland

Eind oktober werd de EMLC (European Mennonite Leaders Conference) gehouden. Deze vergadering vindt jaarlijks plaats en wordt bijgewoond door Europese…

Eten in de rouw

Eten in de rouw

‘Ik verloor mijn broer plotseling aan een hartstilstand en dat had zo’n impact op mijn leven dat ik mensen wilde…

Update uit Oekraïne

Update uit Oekraïne

‘Het lijkt wel of ze ons zijn vergeten.’ Rinske Phaff heeft sporadisch contact met Alex in Oekraïne. Ze merkt dat…

Berichten uit de Raad van Kerken

Berichten uit de Raad van Kerken

Een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in de nationale en internationale oecumene. Tijdens de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken…