Webinar: kerkelijke presentie in de stad

22 maart 2023
14:00 - 16:00
Webinar
aerial photography of people walking in the intersection street during daytime

City chaplaincy duidt op nieuwe vormen van christelijk gefundeerde stedelijke presentie van kerken of andere organisaties. Deze nieuwe praktijk vloeit voort uit de discrepantie tussen het geringe aantal kerkleden en het veel grotere aantal inwoners van een stad – van wie velen evenzeer behoefte hebben aan aandacht, zorg, verdieping en inspiratie. De stedelijke presentie kan cultureel, diaconaal, spiritueel, liturgisch of educatief zijn, of een combinatie hiervan. Als het gaat om theologisch beroepsperspectief: misschien zijn ‘city chaplains’ wel de dominees van de toekomst. Hierover gaat het webinar op 22 maart.

Het Arminius Instituut organiseert voor belangstellenden een serie webinars in het voorjaar van 2023. In deze serie webinars gaat het om actuele onderwerpen van wetenschappelijk onderzoek, in en rondom het seminarium. De webinars zijn toegankelijk voor iedereen die dat wil en zijn dit jaar gratis te volgen. Inschrijving van tevoren is verplicht en vol = vol.

Opgave bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl