‘Van machteloosheid naar actieve hoop’

7 oktober 2023
10:30 - 16:30
studiedag
Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort
‘Van machteloosheid naar actieve hoop’
Een studiedag in Amersfoort van en voor quakers en doopsgezinden over onze relatie met de aarde.
Klimaatverandering is een omvangrijk probleem en veel te groot voor een enkeling! De veranderingen zijn overduidelijk, maar desondanks gaan mensen door op de ingeslagen en heilloze weg.

– Heeft het dan wel zin om je er tegen te verzetten?
– Protest is toch aan dovemansoren gericht?
– Je blijft toch alleen maar zitten met een gevoel van machteloosheid?

Of toch niet?
Daarom is er op zaterdag 7 oktober een werkdag in de Johanneskerk in Amersfoort.
Tijdens deze dag willen we met elkaar nadenken over onze relatie met de wereld om ons heen.
Een relatie die onder druk staat en een relatie waarin een gevoel van machteloosheid een grote rol speelt.
Hoe ga je daar in Godsnaam mee om?

Wat is ‘actieve hoop’?
Tijdens de dag wordt o.a. geput uit het werk van Joanna Macy, zoals dat is verwoord in het boek Actieve hoop. Joanna Macy is eco-filosofe en een belangrijke stem in de bewegingen voor vrede, gerechtigheid en milieu. Zij verweeft haar wetenschap met vijf decennia van activisme.

Joanna Macy zegt onder meer:
De omvang van de uitdagingen waar we als mensheid mee geconfronteerd worden is voor velen moeilijk te bevatten. Actieve hoop laat zien hoe we te midden van een wereldwijde noodsituatie de moed en de kracht kunnen verzamelen om met deze crisis om te gaan.’
In het boek Actieve hoop roept Macy op om gevoelens die het klimaatprobleem oproept niet te verdringen:
‘Accepteer gevoeld verdriet’; ‘Laat boosheid toe’ en: ‘Omarm de verwarring’.
Dat soort momenten kunnen volgens haar het begin zijn van een grote transformatie, de grote ommekeer, zoals zij dit noemt.

Praktisch
Wanneer: Zaterdag 7 oktober 2023 van 10.30 – 16.30 uur
Wat: Werkdag met als thema: ‘Van machteloosheid naar actieve hoop’
Waar: Johanneskerk in Amersfoort
Wat nog meer: Neem zelf brood mee; wij zorgen voor koffie, thee, soep, melk, vruchtensap etc.
Opgave voor 30 september bij
:
Gerrit Jan Romeijn: secretariaat@dgwereldwerk.nl