Symposium retorische theologie

26 t/m 27 okt 2022
Symposium
Doopsgezinde kerk, Singel 452, Amsterdam
Symposium retorische theologie

Theologische uitspraken zijn altijd ook strategische, esthetische en politieke uitspraken. In het licht van de hedendaagse problematiek lijkt dit voor de hand te liggen. Toch spelen de vruchten van de klassieke en nieuwe retorica nauwelijks een rol in het recente theologische debat. In dit symposium gaan we op zoek naar het retorische karakter van theologie en verkennen de plek van een ars inveniendi, om zo theologie te herwinnen als bewust creatief samenspel van bronnen en een uitgebreide intertekstualiteit.  

Voertaal: Engels