Simonswandeling

20 december 2023
09:00
wandeling
Simonshuis, Maliesingel 63, Utrecht
Simonswandeling

Iedere derde woensdagochtend van de maand is er in het Simonshuis een korte viering met aansluitend een meditatieve wandeling. Men volgt daarbij het inspirerende voorbeeld van het Nijkleaster in Jorwert en van de Arnhemse pelgrimsvieringen.

Woensdagochtend 20 december is de eerstvolgende keer. Van harte uitgenodigd mee te doen!

Vanaf 9.00 uur kunt u terecht op Maliesingel 63 Utrecht.

De viering begint om half tien in de kapel. Daarna drinken we om ca. tien uur koffie/thee in het souterrain waarbij er tijd is voor een verrassende kennismakingsvraag. Vanaf een uur of half elf wandelen we, eerst in stilte, daarna naar keuze al dan niet in gesprek. Het gaat richting Minstroom en Kromme Rijn, dan de Nieuwe Gracht en omgeving, en daarna weer terug. Op een keerpunt in de wandeling krijg je een bezinningsvraag mee. De ochtend eindigt met een potluck-lunch, waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Om ongeveer 13.00 uur ronden we af.

Je kunt er ook voor kiezen om een deel van het programma mee te maken, bijv. alleen de viering of alleen de wandeling vanaf 10.30 uur.

Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt gewaardeerd. Het richtbedrag hiervoor is € 5,-.

 www.simonshuis.nl