Prof. dr. Peter Nissen houdt Oecumenelezing 2022

13 mei 2022
15:00
Lezing
Geertekerk, Utrecht
unknown person holding clear glass ball

Het thema van de Oecumenelezing is het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 31 augustus t/m 8 september plaatsvindt in het Duitse Karlsruhe: De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. De lezing vindt plaats op vrijdag 13 mei om 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur.

Prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, zal in de Oecumenelezing nadenken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld, een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pausschap heeft gebruikt. De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd wordt in de oecumenische beweging, is dat niet. De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

Vervolgens vindt een panelgesprek plaats met jongeren uit verschillende kerken onder leiding van algemeen secretaris Christien Crouwel.

Het thema van de assemblee
Met dit thema richt de assemblee van 2022 zich op een ‘oecumene van het hart’. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst. Een toekomst waarin Christus’ liefde de wereld beweegt tot het ruimhartig betrachten van menswaardigheid, het getuigen van vrede, aanpak van ongelijkheid, zorg voor de toekomst van onze planeet, verzoening van maatschappelijke spanningen en eerlijker verdeling van hulpbronnen.  De assemblee roept op om inspiratie te vinden in de liefde van de drie-ene God, die zichtbaar is geworden in Jezus Christus en die door de kracht van de Heilige Geest werkzaam is in en door de hele mensheid en de hele schepping.

Prof. dr. Peter Nissen
Peter Nissen is theoloog en kerkhistoricus. Hij vervulde verschillende leeropdrachten aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg, vooral op het gebied van de kerkgeschiedenis en de spiritualiteitsstudie. Hij is onlangs met emeritaat gegaan als hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zeven jaar vertegenwoordigde hij de Remonstrantse Broederschap in de Raad van Kerken. Momenteel is hij voorzitter van de Beraadgroep Geloof en kerkelijke gemeenschap. Hij put zijn inspiratie uit de benedictijnse spiritualiteit.