Open college: The War in Ukraine – Postcolonial and Ecumenical Perspectives

23 maart 2023
15:30 - 17:00
seminarium
VU, Filmzaal PThU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Open college: The War in Ukraine – Postcolonial and Ecumenical Perspectives

De oorlog in Oekraïne is in vele opzichten een ethische uitdaging. Aan beide zijden zijn christelijke kerken betrokken, die de strijd van hun natiestaten steunen. Het is een oorlog die strijdt om gebieden, volkeren,
verhalen en hulpbronnen, volgens nationalistische en imperiale denkpatronen. In deze lezing introduceren we een postkoloniale analyse om de beweegredenen te ontmantelen. En we zullen kritisch kijken naar de theologisch-ethische redenering binnen de Wereldraad van Kerken, gevolgd door discussies over mogelijke alternatieve manieren van interventie.

Fernando Enns bekleedt de leerstoel (Vredes)Theologie en Ethiek aan de Faculteit Religie en Theologie
van de VU Amsterdam. Hij is tevens directeur van het Amsterdam Centre for Religion and Peace & Justice
Studies, en directeur van het Center for Peace Church Theology aan de Universiteit van Hamburg.
Andrés Pacheco Lozano, geboren in Colombia, woonachtig in Nederland, is Post-Doc onderzoeker bij het
Amsterdam Center for Religion, Peace and Justice Studies/Mennonite Seminary, en Research Assistant
van de leerstoel (Vredes)Theologie en Ethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam
.

Opgeven doet u via dit formulier. Voor vragen kunt u mailen.

Beeld: Rotislov Artev