Najaarsledenraad

16 september 2023
11:00 - 15:00
Ledenraad
Alticollense, Amersfoort
Najaarsledenraad

De Ledenraad komt op 16 september bijeen In Amersfoort voor de najaarsbijeenkomst. Op de agenda staan de proponentsaanstelling van Jan Willem Stenvers en een strategisch beraad, waar onder andere gesproken wordt over de functie van een jaarthema en de rol van AGZ binnen de doopsgezinde gemeenschap. Hou de website in de gaten voor een uitgebreid verslag van deze Ledenraad.

De Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, midden in het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken, en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen.