Najaarsledenraad

10 september 2022
11:00 - 15:00
Mennorode, Elspeet
Najaarsledenraad

De Ledenraad komt op 10 september bijeen In Mennorode voor de najaarsbijeenkomst. Op de agenda staan de proponentsaanstelling van Saapke van der Meer en een strategisch beraad over o.a. het jaarthema ‘Wereld van verschil’. Hou de website in de gaten voor een uitgebreid verslag van deze Ledenraad.

De Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, midden in het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken, en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen.