Bijeenkomst ledenraad

25 november 2023
11:00 - 15:00
Ledenraad
Alticollense, Amersfoort
Bijeenkomst ledenraad

De Ledenraad komt op 25 november bijeen In Amersfoort voor de laatste bijeenkomst van 2023. Op de agenda staan het jaarplan van de ADS, het collecterooster, een kennismaking met de vertrouwenspersoon en er is een terugblik op de assemblée van de CEC (Conference of European Churches) afgelopen juni in Talinn. Hou de website in de gaten voor een uitgebreid verslag van deze Ledenraad.

De Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, midden in het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken, en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen.