Muze en Mennisten

19 september 2024
16:00 - 17:30
Lezing
Singelkerk, Singel 452, Amsterdam
Muze en Mennisten

De Doopsgezinde Historische Kring presenteert, in samenwerking met Alfred van Wijk en Uitgeverij Verloren, het boek ‘Muze en Mennisten’. Een boek over de doperse presentatie in de Nederlandse literatuur. Met lezingen van de schrijver, de uitgever en neerlandicus en doopsgezind predikant Essemie van Dunné. Meer informatie volgt.