Musicians Without Borders

11 april 2023
19:30
Presentatie
Doopsgezinde kerk, Paleisstraat 8, Den Haag
Musicians Without Borders

Ghirass Cultural Center is een bijzondere plek in Bethlehem. Een stad waar Palestijnse kinderen in moeilijke omstandigheden leven. Geweld ligt daar altijd op de loer en dat levert angst en stress op.

In Ghirass Cultural Center heeft Musicians Without Borders een project. Fabienne van Eck wijdt zich er met hart en ziel aan. Aan de politieke situatie kan zij weinig veranderen. Maar met haar talent kan zij er wel iets tegenover stellen: muziek, een universele taal van harmonie en verbinding. Muziek maken geeft de kinderen veerkracht. Fabienne dirigeert het orkest, ze leidt het programma en ze geeft muzieklessen. Tweemaal per week komen de kinderen, die daar anders de kans niet voor zouden hebben – om wat voor reden dan ook. Alle kinderen zingen mee in het koor. En het gaat daarbij om meer dan muziek alleen. Sociaal-emotionele doelen als samenwerken, luisteren, elkaar helpen, verantwoordelijkheid nemen.

In april is Fabienne van Eck een week in ons land. Op dinsdag 11 april komt zij in de doopsgezinde kerk in Den Haag vertellen over haar werk. En zij brengt, begeleid door haar vader op de piano, enkele muziekstukken voor cello ten gehore. De avond begint om 19.30 uur. Na afloop is iedereen welkom om bij een drankje na te praten.

Doopsgezind WereldWerk ondersteunt het project. Aan het eind van de avond is er een collecte die geheel ten goede komt aan dit pro-ject. Overmaken kan ook, op rekeningnummer NL27 TRIO 078 688 0333, ten name van Doopsgezind WereldWerk te Deventer, o.v.v. Ghirass Cultural Center. Lees meer op www.dgwereldwerk.nl. Musicians Without Borders brengt muziek op plaatsen in de wereld die getroffen worden door conflicten. Muziek werkt helend en muzikale therapeuten geven hun kennis en kunde door aan de mensen ter plaatse. Lees meer op www.musicianswithoutborders.org.