Geweld niet gewild

13 oktober 2022
20:00 - 22:00
Kooger Vermaning, Lagendijk 34, 1541 KC Koog aan de Zaan
Geweld niet gewild

Geweld niet gewild – maar hebben we wel wat te willen? Een bijdrage over vredestheologie in tijden van oorlog. Lezing door Fulco van Hulst.

Het is oorlog in Oost-Europa, zoals het op veel meer plaatsen in de wereld oorlog is. Maar meer dan andere oorlogen roept deze oorlog ook bij Nederlandse gelovigen de vraag op hoe een christen zich moet verhouden tot het oorlogsgeweld. Zeker in de als veelal pacifistisch bekendstaande doopsgezinde kringen roept dit veel vragen op en discussie op.

We zullen deze avond allereerst ingaan op het doopsgezinde denken over geweld in het licht van de bredere christelijke traditie. Wereldwijd merken doopsgezinden zichzelf aan als een ‘historische vredeskerk’, maar hoe terecht is die claim eigenlijk? En is de doperse theologie inderdaad zo eenduidig in haar afwijzing van alle geweld, of ligt dat genuanceerder? En wat zegt de bijbel nu precies over oorlog en vrede? Moeten we Poetin inderdaad de linkerwang toekeren, of doet die uitleg geen recht aan de uitspraak van Jezus?

Een kritische beschouwing over doopsgezinde heilige huisjes, over geharnast pacifisme en over de roeping van de kerk in tijden van oorlog.

Na een prikkelende inleiding is er ruimte voor uitwisseling en gesprek over fictieve en reële dilemma’s rond geweld in het klein en in het groot